കോപ- അമേരിക്ക; ബ്രസീൽ- വേനസ്വേല മത്സരം തത്സമയം കാണാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (2:30 മുതൽ മത്സരം തത്സമയം വീക്ഷിക്കാം)

https://www.sportstrack.live