ഇന്ത്യ ആതിഥേയമരുളുന്ന ഇന്റര്‍ കോണ്ടിനെന്റല്‍ കപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരമായ ഇന്ത്യ-തജാക്കിസ്ഥാന്‍ മത്സരം കാണാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

https://strsportsapp.blogspot.com